wpływ bezdechu na jaskrę

Wpływ bezdechu na jaskrę

Opublikowany 20 czerwca 2017 przez Glaucoma Research Foundation.

Osoby z obturacyjnym bezdechem sennym (OSAS), zaburzeniem charakteryzującym się powtarzającymi się epizodami wstrzymanego i płytkiego oddychania podczas snu, występuje około dziesięciokrotnie większe prawdopodobieństwo rozwoju jaskry. Jest to dobrze znana i dobrze udokumentowana zależność, ale podstawowa przyczyna tej korelacji pozostaje tajemnicą. Czy podczas tych epizodów wstrzymanego oddychania występuje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP), czy też jest to coś zupełnie innego?

Czy dalsze badania mogą być punktem wyjścia do dalszych potencjalnych wyjaśnień przyczyn jaskry z normalnym ciśnieniem? OSAS koreluje z różnymi zaburzeniami, takimi jak zawał serca i udar niedokrwienny, co powoduje, że naukowcy zastanawiają się, jakie są podobieństwa między tymi bardzo różnymi zaburzeniami. Mamy nadzieję, że dzięki lepszemu zrozumieniu tego, co dzieje się w przebiegu epizodów bezdechu, można potencjalnie przełożyć tę wiedzę na leczenie jaskry. Aby kontynuować badanie tego związku, naukowcy muszą wziąć pod uwagę wiele czynników i wykorzystać innowacyjną, nową technologię, aby określić rzeczywiste połączenie. Ponieważ podwyższone IOP jest najczęściej związane z jaskrą, jest to pierwsza rzecz, którą badają naukowcy, gdy widzą korelacje z innymi zaburzeniami, takimi jak OBS.

Okulista Kraków

W przeszłości gromadzenie danych w nocy w celu znalezienia związku między OBS a jaskrą było utrudnione, ponieważ gromadzenie danych związanych ze zmianami ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas snu pacjenta jest trudne i niewygodne, a ciągłe budzenie wpływa na dokładność pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego. strumień w ciągu nocy. Naukowcy niedawno opracowali innowacyjną soczewkę kontaktową do śledzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Czujnik soczewki kontaktowej (CLS) umożliwia całodobowe monitorowanie ciśnienia wewnątrzgałkowego bez konieczności budzenia pacjenta. Dzięki zastosowaniu tej nowej technologii soczewek kontaktowych naukowcy mają nadzieję uzyskać nowy wgląd w obturacyjny bezdech senny dzięki ciągłemu monitorowaniu ciśnienia w oku nawet podczas cykli snu.

Ocena związku między ciśnieniem w oku
a zdarzeniami bezdechu

Korzystając z czujnika soczewki kontaktowej w połączeniu z polisomnografią – sprzętem używanym do śledzenia wielu czynników snu – naukowcy są w stanie mierzyć jednocześnie zdarzenia bezdechu i IOP. Naukowcy mają nadzieję wykazać, że podczas zdarzeń bezdechu dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ ciśnienie w klatce piersiowej wzrasta, gdy ludzie przestają wydychać powietrze. Wyniki są jednak zupełnie odwrotne od tego, czego się spodziewali: epizody bezdechu są związane ze spadkiem IOP. OSAS nadal wiąże się z jaskrą, ale naukowcy zdali sobie sprawę, że nie jest to spowodowane wzrostem IOP lub zmianami ciśnienia w klatce piersiowej. Zamiast tego może to być spowodowane spadkiem poziomu tlenu we krwi, co ma miejsce, gdy pacjent przestaje oddychać. Niskie stężenie tlenu we krwi może przyczyniać się do degradacji nerwu wzrokowego, co może prowadzić do jaskry. Ponieważ wydaje się, że występuje to u pacjentów z bezdechem i jaskrą przy braku zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego, to odkrycie może dostarczyć informacji na temat osób z jaskrą normalnego napięcia (NTG). Może to wyjaśniać korelację między OBS, zawałami serca i udarami: we wszystkich trzech przypadkach występuje długotrwały brak tlenu.

Leczenie jaskry Kraków

Przyczyny jaskry normalnego ciśnienia pozostają nieznane, ale pojawiają się nowe teorie. Podobnie jak w przypadku jaskry pierwotnej otwartego kąta, bez regularnych wizyt u okulisty w celu sprawdzenia nerwu wzrokowego pod kątem oznak uszkodzenia, może pozostać niezauważona do czasu wystąpienia znacznej utraty wzroku. Wcześniejsza diagnoza jaskry i lepsze zrozumienie tej postaci jaskry może pomóc w zachowaniu wzroku. Dzięki nowatorskim odkryciom i nowej technologii do zastosowania w badaniach nad tą chorobą, naukowcy mogą być w stanie odkryć podstawowe czynniki wyzwalające wszystkie odmiany jaskry. Im więcej naukowcy rozumieją tę trudną chorobę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że znajdą lekarstwo.

1 “Efficacy of a Contact Lens Sensor for Monitoring 24-H Intraocular Pressure Related Patterns,” May 5, 2015
2 “Continuous Intraocular Pressure Monitoring During Nocturnal Sleep in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome,” May 2016
Via: glaucoma.org

Call Now Button