Wylew krwi do plamki żółtej

Krwotok podsiatkówkowy w obszarze podplamkowym

Wylew krwi do plamki żółtej

wylew krwi do plamki żółtej

Krwotok podsiatkówkowy charakteryzuje się nagromadzeniem krwi między siatkówką neurosensoryczną a nabłonkiem barwnikowym siatkówki i jest jedną z przyczyn gwałtownego pogorszenia widzenia. Źródło krwawienia pochodzi z patologicznego unaczynienia siatkówkowego lub naczyniówkowego.

Następstwa krwawienia są niekorzystne, zwłaszcza jeśli jest ono rozległe, obejmuje obszar plamki. Krwotok wiąże się z uwolnieniem pod siatkówkę toksycznych dla fotoreceptorów substancji, takich jak żelazo, hemosyderyna i fibryna. Organizowanie się krwotoku oraz długotrwałe odłączenie nabłonka barwnikowego od siatkówki powoduje powstanie tarczowatej blizny w miejscu jego występowania, czego konsekwencją jest trwała utrata widzenia.

Przyczyny wylewu krwi do plamki żółtej:

Najczęstszą przyczyną krwotoku podsiatkówkowego jest neowaskularyzacja w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – AMD postać wysiękowa lub wysokiej krótkowzroczności. Wśród przyczyn możemy wyróżnić także jatrogenny krwotok podczas drenażu płynu podsiatkówkowego w trakcie zabiegów na odwarstwionej siatkówce albo laserowej fotokoagulacji siatkówki lub uraz oka.

Leczenie wylewu krwi do plamki żółtej

Nie ma jednej zasadniczej metody leczenia. Bardzo ważnym kryterium jest czasu jaki upłynął od wystąpienia objawów. Leczenie trzeba wdrożyć jak najszybciej. Metody wykorzystywane do leczenia krwotoków podsiatkówkowych, polegają na dwóch mechanizmach działania – w wyniku zastosowanej terapii albo przemieszczamy krwotok, odsuwając go z centrum widzenia, albo go usuwamy. Podczas zabiegu witrektomii dodatkowo można podać podsiatkówkowo lek tPA celem przyspieszenia rozpuszczenia skrzepu oraz iniekcję preparatu antyVEGF działającego na przyczynę powstałego krwotoku. Zastosowanie anty-VEGF jest leczeniem przyczynowym w przypadku CNV.

Witrektomia Kraków

Zabieg witrektomii na NFZ

Pacjent po krwotoku podsiatkówkowym wymaga regularnych kontroli okulistycznych oraz leczenia choroby podstawowej.

„Wylew krwi do plamki żółtej jako powikłanie AMD”


Okulista Kraków

Call Now Button