witrektomia oka

Witrektomia oka Kraków

Witrektomia to operacja dotycząca tylnego odcinka gałki ocznej. Polega na usunięciu ciała szklistego, które wypełnia wnętrze oka i poprzez to dotarciu do siatkówki. Podczas zabiegu witrektomii lekarz okulista jest w stanie leczyć różne patologie siatkówki oka takie jak: błona nasiatkówkowa, otwór w plamce, może także usunąć wylew krwi w oku.

Często w trakcie zabiegu witrektomii dokonuje się również usunięcia zaćmy. Usunięcie zaćmy polepsza wgląd w siatkówkę oka. Dzięki temu pacjent podczas jednej operacji może mieć wyleczone 2 choroby: zaćmę i schorzenie siatkówki oka. Kwalifikacja do zabiegu witrektomii przeprowadzona jest w gabinecie okulistycznym w Krakowie. Podczas kwalifikacji lekarz okulista podejmuj decyzję co do wyboru metody leczenia.

Wskazania do witrektomii

odwarstwienie siatkówki
błona nasiatkówkowa
otwór w plamce
– niewchłaniający się wylew krwi do ciała szklistego
– ciała obce wewnątrzgałkowe
wylew krwi w plamce
– zaawansowana retinopatia cukrzycowa

Jak przebiega witrektomia oka?

Zabieg witrektomii Kraków

Operacja wiktrektomii polega na wprowadzeniu do wnętrza gałki odpowiednich narzędzi chirurgicznych poprzez wcześniej wytworzone sklerotomie (czyli nacięcia twardówki). Następnie przecina się i usuwa ciało szkliste oraz towarzyszące patologie jak np. błonę nasiatkówkową. Podczas witrektomii możliwe jest także wykonanie fotokoagulacji siatkówki (laserowanie). Następnie wnętrze oka wypełnia się jałowym gazem lub w bardziej skomplikowanych przypadkach olejem silikonowym. Gaz wchłania się od kilku dni do kilku tygodni, a olej silikonowy jest wymieniany lub usuwany podczas kolejnej operacji. Zarówno gaz jak i olej powodują przejściowe upośledzenie widzenia między innymi dlatego tez po witrektomii nie ma tak spektakularnej poprawy widzenia jak po operacji zaćmy.

Powikłania po operacji witrektomii

Jak po każdym zabiegu tak i po witrektomii mogą zdarzyć się powikłania. Są to m.in.: zapalenie wnętrza gałki ocznej, zaćma, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, odwarstwienie siatkówki, nieszczelności rany.


Lekarz Okulista Kraków

Call Now Button