Jednoczasowa operacja zaćmy obu oczu

Jednoczasowa operacja zaćmy obu oczu

jednoczasowa operacja zaćmy obu oczu

Pacjentka lat 72 zgłosiła się z pogorszeniem widzenia obu oczu.
Podczas badania okulistycznego w Krakowie, w lampie szczelinowej, stwierdziłem zaćmę obu oczu.

Wspólnie z pacjentką podjęliśmy decyzje o operacji jednoczasowej prawego i lewego oka.
W dzień zabiegu pacjentce zostało zoperowane najpierw prawe a później lewe oko.

Operacja zaćmy na NFZ Kraków

Podczas tego zabiegu, po usunięciu zaćmy, wszczepiono sztuczne soczewki o odpowiedniej mocy, do jednego i drugiego oka. Operację zaćmy wykonano w ramach NFZ i trwała ona w sumie około 25 minut. W następny dzień pacjentka odzyskała pełną ostrość wzroku w obu oczach. Była bardzo zadowolona że nie musiała dwa razy się stresować.

Usunięcie zaćmy u pacjentki z Anglii

Zabieg jednoczasowego usunięcia zaćmy obu oczu jest szczególnie wskazany u pacjentów, którzy maja trudności w poruszaniu się i wymagają opiekuna. Ten rodzaj zabiegu jest również korzystny u osób, u których operacja na jednym, oku generuje dużą różnicę w widzeniu pomiędzy jednym a drugim okiem. Zabiegi tego typu wykonuje w ramach chirurgii jednego dnia. Pacjent po zabiegu przyjmuje standardowy zestaw leków do jednego i drugiego oka i jest dwukrotnie kontrolowany w trakcie wizyt okulistycznych.

Call Now Button