Otwór w plamce

Otwór w plamce

otwór w plamce

Otwór w plamce jest to ubytek siatkówki centralnej, w której nagromadzanie fotoreceptorów zwanych czopkami jest największe. Najczęściej powstaje pod wpływem trakcji (pociągania) siatkówki przez obkurczające się ciało szkliste, które wypełnia wnętrze gałki ocznej. Proces obkurczania ciała szklistego jest fizjologiczny i postępuje z wiekiem. Przyczyną może być także uraz czy wysoka krótkowzroczność. Występuje częściej u kobiet po 50 roku życia. Średnie ryzyko rozwoju schorzenia w drugim oku to ok. 10% w ciągu 5 lat.

Objawy otworu w plamce:

  • Pogorszenie widzenia centralnego
  • Metamorfopsje (zniekształcenie widzenia)
  • Trudności z czytaniem

Operacja otworu w plamce na NFZ

Diagnostyka i leczenie otworu w plamce

leczenie otworu w plamceLekarz może rozpoznać otwór w plamce  badając dno oka wziernikiem lub w lampie szczelinowej. Bardzo pomocnym badaniem jest optyczna koherentna tomografia (OCT) siatkówki. W badaniu OCT lekarz może dokładnie prześledzić wszystkie warstwy siatkówki, wykonać pomiary otworu i na tej podstawie zakwalifikować do odpowiedniego stadium co dalej ma wpływ na wybór odpowiedniego leczenia.

Początkowe stadium otworu w plamce podlega jedynie obserwacji gdyż może ulec samoistnemu zamknięciu. Stadia zaawansowane podlegają leczeniu chirurgicznemu. Przeprowadza się operację zwaną wikrektomią. Zabieg polega na usunięciu ciała szklistego,  uwolnieniu trakcji  szklistkowo-palmkowej oraz podaniu jałowego gazu do wnętrza oka, który ma dociskać siatkówkę w obszarze plamki.

Jak przy każdej interwencji witrektomia jest obarczona ryzykiem powikłań, które obejmują m.in. odwarstwienie siatkówki, pooperacyjny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zaćma, zapalenie wnętrza gałki ocznej. Zabieg witrektomii jest refundowany przez NFZ. Operacje przeprowadzamy bez kolejki i na NFZ.

Rokowanie

W ok. 90-100% udaje się zamknąć otwór a poprawa widzenia występuje w ciągu kilku miesięcy u około 80-90% przypadków.


Lekarz okulista Kraków

Call Now Button