Skrzydlik oka

Skrzydlik oka

skrzydlik oka

Skrzydlik oka to zmiana chorobowa oka polegająca na zgrubieniu spojówki gałkowej w obrębie szpary powiekowej, w kształcie trójkąta zwróconego wierzchołkiem do rogówki.

Objawy skrzydlika oka
Skrzydlik to łagodny rozrost spojówki gałkowej. Przybiera formę trójkąta wierzchołkiem zwróconego w kierunku centrum rogówki. Najczęściej zlokalizowany jest od strony nosowej. Choroba może przebiegać bezobjawowo.

W przypadku zadrażnienia lub nadkażenia może pojawić się zaczerwienienie, poczucie ciała obcego, łzawienie czy swędzenie. W przypadkach zaawansowanych, gdy skrzydlik na oku pokrywa znaczną część rogówki może dojść do upośledzenia widzenia.

Operacja skrzydlika oka na NFZ

Leczenie i usuwanie skrzydlika oka

Przyczyny skrzydlika w oku
Powstawanie skrzydlika oka jest kojarzone ze zwiększoną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, szczególnie w postaci światła słonecznego. Ponadto drażnienie oczu przez zanieczyszczone środowisko lub przebywanie w zapylonym środowisku może również przyczynić się do jego powstania. Skrzydlik występuje dwa razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Diagnostyka skrzydlika oka
Należy zgłosić się do lekarza okulisty, który na podstawie podstawowego badania okulistycznego ustali diagnozę.

Leczenie operacyjne skrzydlika oka
Skrzydlik należy obserwować. W przypadku pojawienia się objawów, lub znacznego tempa wzrostu należy go usunąć zabiegowo. Zabieg – operacja skrzydlika oka przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Pomimo prawidłowo przeprowadzonego zabiegu usunięcia skrzydlika oka, obserwuje się częste nawroty, dlatego należy pozostawać w stałej kontroli okulistycznej z lekarzem okulistą. Leczenie operacyjne skrzydlika oka jest refundowane przez NFZ.

Uwaga
Materiały zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i należy pamiętać, że nie zastąpią wizyty u specjalisty.


Lekarz okulista Kraków

Call Now Button