Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej

Usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej

usunięcie zaćmy z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej

Zaćma jest chorobą oka, która powoduje zmętnienie soczewki, co prowadzi do pogorszenia widzenia.
Jednym ze sposobów leczenia zaćmy jest operacja, podczas której usuwa się zmienioną soczewkę i wprowadza nową, sztuczną.

Pani Anna, 65 letnia emerytka, zgłosiła się do mojego gabinetu z powodu narastającej u niej zaćmy.
Pacjentka skarżyła się na problemy z widzeniem, takie jak rozmycie obrazów i trudności w czytaniu. Po dokładnym zbadaniu oka stwierdziłem, że konieczne jest przeprowadzenie operacji usunięcia zaćmy. Jednocześnie Pani Anna chciała po operacji nie używać okularów do czytania. Zaproponowałem wszczepienie soczewki wieloogniskowej.

Pani Anna została przyjęta na oddział chirurgii okulistycznej, gdzie przeszła zabieg usunięcia zaćmy. Operacja przebiegła bez powikłań, a pacjentka została wypisana do domu tego samego dnia. Zaleciłem Pani Ani stosowanie kropli do oka przez kilka tygodni po zabiegu, aby zapobiec infekcjom i przyspieszyć proces gojenia. Po kilku dniach od operacji Pani Anna zauważyła znaczną poprawę swojego widzenia. Czuła się bardziej pewna siebie i samodzielna, a także zaczęła zauważać więcej szczegółów w swoim otoczeniu. Jej bliscy również zauważyli zmiany w zachowaniu pacjentki i byli zadowoleni z wyników zabiegu. Do czytania i patrzenia w dal nie musiała używać okularów.

Kontrolne badania okulistyczne, przeprowadzone kilka tygodni po zabiegu, wykazały, że soczewki sztuczne zostały poprawnie umieszczona i funkcjonują prawidłowo. Pani Anna była bardzo zadowolona z wyników operacji.
Podsumowując, zabieg usunięcia zaćmy jest stosunkowo bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia zmętnienia soczewki oka. W przypadku Pani Anny operacja przebiegła pomyślnie i przyniosła pozytywne efekty, poprawiając jakość jej życia. Jednocześnie stosując odpowiednie, wieloogniskowe soczewki uniezależniłem pacjentkę od okularów.

Call Now Button