soczewki o wydłużonej ogniskowej

Soczewki o wydłużonej ogniskowej

Soczewki wewnątrzgałkowe EDOF (IOL) stanowią następny krok w dziedzinie leczenia zaćmy i starczowzroczności. EDOF oznacza rozszerzoną głębię ostrości, która odnosi się do zdolności soczewki do zapewniania wyraźnego widzenia na różne odległości. Soczewki o wydłużonej ogniskowej zmniejszają lub eliminują potrzebę noszenia okularów lub soczewek kontaktowych.

Tradycyjnie jednoogniskowe soczewki IOL są stosowane podczas operacji usunięcia zaćmy w celu zastąpienia zmętniałej naturalnej soczewki. Dają możliwość wyraźnego widzenia na odległość. Pacjenci nadal potrzebują okularów do zadań (z bliska lub odległości) pośrednich, np.: praca przy komputerze. Następnie wprowadzono wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, które zapewniają dobre widzenie na różne odległości dzięki rozszczepieniu światła na wiele punktów ogniskowych. Jednak często powodują one zaburzenia widzenia, takie jak odblaski i aureole, które wpływają na jakość widzenia u niektórych pacjentów.

Soczewki typu EDOF

Soczewki o wydłużonej ogniskowej (wewnątrzgałkowe EDOF) zostały opracowane w celu rozwiązania tych ograniczeń. Przy tym rodzaju soczewek wykorzystuje się unikalną konstrukcję optyczną, która zwiększa głębię ostrości. Dodatkowo zapewniają pacjentom ciągły zakres widzenia z daleka i z odległości pośrednich, przy zmniejszonych zaburzeniach widzenia. Osiągają to, manipulując sposobem, w jaki promienie światła przechodzą przez soczewkę. Trzy się wówczaas wydłużony punkt ogniskowy, który poprawia postrzeganie głębi i zasięgu.

Kolejną zaletą soczewek wewnątrzgałkowych EDOF jest ich zdolność do utrzymania dobrej czułości kontrastowej. Wrażliwość na kontrast ma kluczowe znaczenie dla percepcji wzrokowej, ponieważ określa, jak dobrze można odróżnić przedmioty od tła. Soczewki EDOF optymalizują czułość kontrastu, umożliwiając pacjentom postrzeganie obiektów z większą wyrazistością i ostrością, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Soczewki typu EDOF są na ogół dobrze tolerowane przez pacjentów, a częstość występowania efektów ubocznych, takich jak odblaski i halo, jest niewielka w porównaniu z soczewkami wieloogniskowymi. Należy jednak pamiętać, że indywidualne doświadczenia mogą się różnić, a niektórzy pacjenci mogą nadal doświadczać łagodnych zaburzeń widzenia, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dlatego ważne jest, aby pacjenci rozważający zastosowanie soczewek EDOF odbyli kompleksową dyskusję ze swoim okulistą, aby zrozumieć potencjalne korzyści i wszelkie związane z tym ryzyko.

Call Now Button