międzynarodowe centrum badań oka icter

Międzynarodowe Centrum Badań Oka ICTER

Międzynarodowe Centrum Badań Oka ICTER jest jednym z 14 ośrodków badawczych działających w Polsce, dzięki Funduszom Europejskim z programu Inteligentny Rozwój (POIR) przyznanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Celem ośrodka ICTER, który funkcjonuje w ramach struktur Instytutu Chemii Fizycznej PAN, jest rozwój nowych technologii wspierających diagnostykę i terapię chorób oczu. Ich opracowanie i rozwój wymagają pionierskich badań naukowych najwyższej jakości, które prowadzi interdyscyplinarny, międzynarodowy zespół badawczy ośrodka.

Diagnostyka i terapia chorób oczu

ICTER współpracuje z prestiżowymi ośrodkami okulistycznymi w Europie i Ameryce Północnej:

 • Institute of Ophthalmology w University College London,
 • Gavin Herbert Eye Institute na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine.

międzynarodowe centrum badań oka icter

Naukowcy z ICTER specjalizują się w następujących dziedzinach badawczych:

 • fizyka medyczna,
 • biochemia,
 • inżynieria instrumentalna,
 • nauki farmaceutyczne,
 • oftalmologia,
 • inżynieria biomedyczna,
 • biologia oka.

Innowacyjne badania okulistyczne

Pasją zespołu ICTER jest oko, które jest ludzkim „oknem do wnętrza mózgu”. Ujawnia ono wiele informacji o stanie pacjenta i jest głównym organem odpowiedzialnym za postrzeganie świata. Naukowcy w ICTER badają ludzkie oko z maksymalną precyzją, z różnych perspektyw naukowych, w ramach pięciu dyscyplin, w skalach od makro do nano.

Celami strategicznymi ośrodka są:

 1. Profilaktyka i wczesna diagnostyka dążące do powstrzymania rozwoju chorób oczu.
 2. Opracowywanie metod służących wprowadzaniu nowych terapii dla oczu.
 3. Współpraca naukowców i biznesu w dziedzinie Eye Med Tech i medycyny precyzyjnej.
Call Now Button