soczewka kontaktowa mierzaca biomarkery we łzach

Soczewka kontaktowa mierząca biomarkery we łzach

Naukowcy z Instytutu Terasaki w Los Angeles opracowali prototyp soczewki kontaktowej, która może pomóc w pobieraniu próbek łez do celów diagnostycznych, a także poprawić przepływ łez, aby potencjalnie zapobiec chorobie suchego oka. Soczewka hydrożelowa zawiera mikrokanały, przez które mogą przemieszczać się łzy, oraz komory testowe, w których testy elektrochemiczne i kolorymetryczne mogą oceniać odpowiednio poziom sodu i pH.

Łzy są obiecującym źródłem biomarkerów, ponieważ często zawierają stężenie substancji podobne do tych, które znajdują się we krwi. Przykłady klinicznie istotnych wskaźników występujących we łzach obejmują sód, który może wskazywać na zespół suchego oka, oraz glukozę, marker cukrzycy.

Diagnostyka łez

Zapobieganie chorobie suchego oka

Regularne pobieranie próbek łez może być wyzwaniem, więc jedną z opcji oceny łez w czasie rzeczywistym są soczewki kontaktowe z bioczujnikiem. Nowo opracowana soczewka zawiera mikrokanaliki, które kierują łzy do komór do pobierania próbek i badań, w których test elektrochemiczny ocenia próbki pod kątem poziomu sodu, a prosta zmiana koloru ujawnia pH łez.

Do tej pory wytwarzanie mikrokanałów w soczewkach hydrożelowych było trudne, ponieważ stosowane procesy produkcyjne nie były odpowiednie. Naukowcy z Terasaki osiągnęli to, optymalizując żel tak, aby był elastyczny i miał gładką powierzchnię, a następnie użyli drukowanej formy 3D do wprowadzenia mikrokanałów.

Leczenie suchego oka

Podczas testów zespół zauważył, że jeśli soczewka trochę wyschła, to przepływ przez kanały ustał. Jednak zdali sobie sprawę, że po przyłożeniu nacisku na soczewkę, takiego jak podczas mrugania, przepływ łez zostanie wznowiony.


Okulista Chirurg Kraków

Call Now Button