powikłania okulistyczne towarzyszące cukrzycy

Powikłania okulistyczne towarzyszące cukrzycy

Najpoważniejszym schorzeniem oczu towarzyszącym cukrzycy jest – retinopatia cukrzycowa. Dotyczy ona siatkówki – niezwykle ważnej części oka odpowiedzialnej za odbiór i przetwarzanie bodźców. Początkowe stadia tego schorzenia mogą przebiegać bezobjawowo, jednak nie leczone prowadzą do znacznego pogorszania ostrości wzroku, a nawet ślepoty. Aby zapobiec najpoważniejszym konsekwencjom, należy stale kontrolować poziom cukru we krwi oraz poddawać się okresowej kontroli okulistycznej.

Cukrzyca, Retinopatia Cukrzycowa Leczenie

Witrektomia na NFZ Gdynia

Objawy okulistyczne cukrzycy

Zmiany w narządzie wzroku dotyczą nie tylko siatkówki.
Cukrzyca przyspiesza wystąpienie zaćmy, zwiększa się częstotliwość stanów zapalnych spojówek, a także częstotliwość występowania zespołu suchego oka.
Początkowe stadia, jak już wspomniano, mogą przebiegać bezobjawowo.
Przymglone widzenie, wahania ostrości wzroku zależne od poziomu cukru we krwi, a także upośledzenie widzenia barwy czerwonej i zielonej to objawy, które powinny nas zaniepokoić i dlatego pacjent przynajmniej raz w roku powinien być zbadany przez okulistę.

Przyczyny cukrzycy

Przyczyną patologicznych zmian w siatkówce jest wzrost przepuszczalności naczyń siatkówki (mikroangiopatia) .
Prowadzi to do powstania wybroczyn, przesięku oraz mikroaneuryzmatów (patologicznych rozszerzeń naczyń).
Stan taki nazywany jest „retinopatią cukrzycową prostą”.

W przypadku niewłaściwej kontroli poziomu cukru lub innych towarzyszących schorzeń ogólnych, stan ten może przejść w „retinopatię cukrzycową proliferacyjną”.

Ta postać retinopatii jest bardzo niebezpieczna dla narządu wzroku, gdyż niedotleniona siatkówka produkuje czynniki wzrostu naczyń. Na siatkówce powstają nowe niepełnowartościowe naczynia, które powodować mogą krwawienia. Rozwój patologicznych naczyń dotyczyć może również kąta przesączania, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, a w następstwie powstanie jaskry neowaskularnej.

Czynniki ryzyka:
Retinopatia cukrzycowa może wystąpić w każdym czasie trwania cukrzycy.
Częstotliwość wystąpienia retinopatii wzrasta w przypadku:

  • występowania dużych dobowych wahań poziomu cukru we krwi,
  • występowania nadciśnienia tętniczego,
  • palenia papierosów,
  • utrzymywania się we krwi wysokiego poziomu cholesterolu ,
  • wystąpienia ciąży,
  • długiego okresu trwania choroby ( cukrzycy ).

Powikłania cukrzycy w oczach
Długo trwające nieleczone schorzenie może prowadzić do:

  •  wylewów krwi do ciała szklistego – patologiczne naczynia często pękają i powodują krwawienie – do czasu wchłonięcia krwi ostrość wzroku jest bardzo upośledzona;
  • odwarstwienia siatkówki – patologiczne naczynia produkują tkankę, która obkurczając się pociąga siatkówkę,co prowadzi do jej odwarstwienia;
  • jaskry- patologiczne naczynia mogą rozwijać się w kącie przesączania-strukturze odpowiedzialnej za odprowadzanie cieczy wodnistej – co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego;
  • spadku ostrości wzroku – odwarstwienie siatkówki, jaskra, zaćma mogą doprowadzić w krańcowych stadiach retinopatii cukrzycowej do ślepoty.

Leczenie powikłań cukrzycy

Badanie w kierunku zmian wywołanych przez cukrzycę
Badanie pacjenta chorego na cukrzycę powinno wykonywać się raz do roku, a w przypadku zmian proliferacyjnych co pół roku. Badanie obejmuje: określenie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Przy pomocy lampy szczelinowej określa się też stan zaawansowania zmętnienia soczewki (zaćma), a badaniem dna oka określa się stadium zaawansowania choroby. W wypadku wystąpienia pierwszych zmian w siatkówce należy wykonać angiografię fluoresceinową (zdjęcia siatkówki po podaniu kontrastu dożylnego).

Badanie to może być utrudnione z powodu zaawansowanej zaćmy lub wylewów w ciele szklistym. Cukrzycowy obrzęk plamki kontroluje się przy użyciu OCT – koherentnej optycznej tomografii.

Leczenie okulistyczne cukrzycy

Laseroterapia siatkówki oka

Leczenie początkowych zmian ogranicza się do regularnej kontroli okulistycznej, a także stosowania leków uszczelniających naczynia krwionośne. Zabieg ten polega na zniszczeniu niedotlenionej lub przeciekającej siatkówki wiązką lasera argonowego. W wypadku retinopatii cukrzycowej przebiegającej z obrzękiem plamki , niedotlenieniem siatkówki lub nowotworzonymi naczyniami stosuje się fotokoagulację laserową siatkówki.

Zabieg ten polega na zniszczeniu niedotlenionej lub przeciekającej siatkówki wiązką lasera argonowego. Do wykonania tego zabiegu niezbędna jest przezierność ośrodków optycznych oka. Najczęstszą przyczyną spadku przezierności jest zaćma, dlatego czasami konieczne jest wykonanie zabiegu usunięcia zaćmy przed laseroterapią. Trzeba pamiętać, że najważniejszym elementem w zapobieganiu wystąpienia powikłań narządu wzroku związanych z cukrzycą jest kontrola poziomu cukru we krwi. Leczenie schorzeń okulistycznych wywołanych przez cukrzyce refundowane jest przez NFZ 

Uwaga!
Materiały zawarte na stronie mają jedynie charakter informacyjny i należy pamiętać, że nie zastąpią wizyty u specjalisty.

Call Now Button