nowe sposoby podawania leków u pacjentów z amd

Nowy sposób podawania Anty-VEGF

Terapia czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) radykalnie zrewolucjonizowała leczenie zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), cukrzycowego obrzęku plamki i niedrożności żył siatkówkowych. Wiele badań wykazało, że na całym świecie leczenie znacząco zmieniło wyniki leczenia pacjentów z chorobami naczyniowymi siatkówki i zmniejszyło częstość występowania ślepoty z powodu tych schorzeń. W każdym z tych wskazań najlepsze wyniki uzyskano przy ustalonych schematach dawkowania. Jednak taki schemat leczenia wiąże się z ryzykiem nadmiernego lub niedostatecznego leczenia, jeśli wybrane przerwy między zabiegami są zbyt krótkie lub zbyt długie.

Stałe comiesięczne dawkowanie wiąże się z ogromnym obciążeniem dla pacjenta. Pacjenci doświadczają niedogodności i ryzyka zakażenia za każdym razem, gdy wykonywany jest zastrzyk.
W rezultacie zbadano inne sposoby dostarczania leków, które mogą wiązać się z mniejszą interwencją, mniejszą potrzebą obserwacji.

Po wprowadzeniu badanego systemu wprowadzania do portu firmy Roche, chirurg naciąga spojówkę z powrotem na implant – pozostawiając urządzenie lekko widoczne gołym okiem.

Zbiornik na lek wielokrotnego napełniania

System dostarczania do portu (PDS), opracowywany przez szwajcarskiego producenta leków Roche, to trwały implant do ciała szklistego ze zbiornikiem umieszczany przez nacięcie twardówki w części płaskiej podczas jednorazowego zabiegu chirurgicznego.

Urządzenie, z grubsza wielkości ziarenka ryżu, jest wypełniane lekiem- ranibizumabem (Lucentis) przez niestandardową igłę, a następnie wprowadzane przy użyciu standardowych technik chirurgicznych witreoretinalnych. Po wykonaniu przez lekarza niewielkiego nacięcia i włożeniu urządzenia, spojówkę naciąga się z powrotem na implant i zabezpiecza. Procedura trwa kilka minut na sali operacyjnej, po których następuje krótki okres rekonwalescencji.

Implant zawiera niewielką ilość silnie skoncentrowanego leku, który jest powoli uwalniany w okresie od czterech do sześciu miesięcy, a może nawet dłużej. Urządzenie można następnie ponownie napełnić w gabinecie okulisty za pomocą niestandardowej igły, która jest częścią systemu kombinacji lek / urządzenie.

implant anty vegf

PDS wykorzystuje ten implant ze zbiornika do ciała szklistego do uwalniania środka anty-VEGF w ciągu czterech do sześciu miesięcy.

Badanie fazy I z udziałem 20 pacjentów wykazało, że implant był dobrze tolerowany i poprawił najlepiej skorygowaną ostrość wzroku w sposób porównywalny z comiesięcznymi wstrzyknięciami ranibizumabu.

Po obiecujących wynikach fazy I, Genentech otrzymał oznaczenie FDA dla implantu w trybie przyspieszonym i rozpoczął II fazę badania klinicznego implantu u pacjentów z wysiękowym AMD. Badanie Long Acting Delivery of Ranibizumab (LADDER) ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności implantu u pacjentów, którzy wcześniej zareagowali na terapię ranibizumabem, mając nadzieję na zmniejszenie liczby wizyt w gabinecie i wstrzyknięć przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnych korzyści z terapii. W wieloośrodkowym, randomizowanym badaniu z grupą kontrolną ocenia się implant z trzema różnymi stężeniami ranibizumabu w porównaniu z konwencjonalnym podawaniem ranibizumabu 0,5 mg. Badanie zakończona a jego wyniki są w opracowaniu.

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Technologia PDS może otworzyć nowe możliwości leczenia pacjentów z wysiękowym AMD, a także innych, pomagając jednocześnie lekarzom i systemom opieki zdrowotnej na całym świecie. Jeżeli potrzebujesz konsultacji okulistycznej w sprawie leczenia AMD – zwyrodnienia plamki żółtej w Krakowie zapraszamy do kontaktu.


Okulista Kraków

Call Now Button