soczewki kontaktowe mierzące glukozę u pacjentów z cukrzycą

Soczewki kontaktowe do pomiaru glukozy

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Pohang (POSTECH) donoszą o opracowaniu inteligentnych soczewek kontaktowych do jednoczesnego pomiaru glukozy i kontrolowanego dostarczania leków. Badania prowadzone przez profesora Sei Kwang Hana wykazały, że soczewki kontaktowe przetestowane u królików, były w stanie niezawodnie wykrywać poziom glukozy we łzach i mogły w kontrolowany sposób uwalniać genisteinę, związek, który może pomóc w leczeniu retinopatii cukrzycowej.

Pacjenci z cukrzycą doświadczają wahań poziomu glukozy we krwi w ciągu dnia jak i w nocy. Nagłe spadki glikemii mogą narazić pacjentów na ryzyko utraty przytomności. Pacjenci ze źle kontrolowaną cukrzycą (duże wahania dobowe) są w dużym stopniu zagrożeni wystąpieniem powikłań tj. retinopatia cukrzycowa lub nefropatia często prowadząca do schyłkowej niewydolności nerek. Dokładne monitorowanie poziomu glukozy i odpowiednie dostarczanie insuliny w odpowiedzi ma zasadnicze znaczenie dla leczenia objawów i opieki nad chorymi na cukrzycę.

Leczenie retinopatii

Soczewki kontaktowe z czujnikiem glukozy

Soczewka kontaktowa zawiera czujnik glukozy, zbiornik na lek, cewkę odbiornika bezprzewodowego, układ scalony i system komunikacji radiowej. Czujnik glukozy został zaprojektowany do pomiaru poziomu glukozy we łzach w czasie rzeczywistym, aby zastąpić inwazyjne pobieranie krwi z palca lub pomiar stężenia glukozy we krwi. Zbiornik do podawania leku służy jako metoda kontrolowanego uwalniania substancji terapeutycznych, chociaż nie jest jasne, czy insulina może być dostarczana w ten sposób. Cewka rezonansowa wykonana z miedzi umożliwia sprzężenie indukcyjne do zasilania obwodu. Wreszcie, urządzenie może komunikować się z komputerami zewnętrznymi, takimi jak smartfony, za pomocą komunikacji radiowej.

Wprowadzenie tego typu soczewek do użytku będzie przełomem dla pacjentów jak i dla całej medycyny.


Gabinet okulistyczny Kraków

Call Now Button