usuwanie ciała obcego oka

Usuwanie ciała obcego z oka

Ciało obce wewnątrzgałkowe

Ciało obce wewnątrzgałkowe uszkadza oko mechanicznie, może być źródłem zakażenia lub działać toksycznie na struktury wewnątrzgałkowe, dlatego kluczowa jest prawidłowa i szybka diagnostyka oraz odpowiednie leczenie. Najczęściej do urazów, których wynikiem jest ciało obce wewnątrzgałkowe dochodzi w trakcie pracy młotkiem, przy uderzaniu w metal, koszeniu i podkaszaniu trawy, pracy urządzeniami mechanicznymi oraz w następstwie wybuchów. Urazy te najczęściej dotyczą mężczyzn (>90%) w wieku 25-39 lat.

Rozpoznanie:

Podstawą postawienia rozpoznania jest prawidłowo i dokładnie zebrany wywiad, który jest niezbędny do określenia pochodzenia ciała obcego i mechanizmu urazu. Następnie staranne badanie w lampie szczelinowej w celu poszukiwania ran. Badaniami dodatkowymi, często wykonywanym w trybie ostro dyżurowym jest tomografia oczodołów, która pozwala na dokładne zobrazowanie metalicznych ciał obcych oraz ultrasonografia gałki ocznej.

Leczenie:

Przed wdrożeniem leczenia operacyjnego, na ostrym dyżurze lekarz ocenia ryzyko rozwoju zapalenia gałki ocznej i wdraża odpowiednie postępowanie profilaktyczne, polegające na stosowaniu antybiotykoterapii systemowej, iniekcjach doszklistkowych antybiotyku, a także zamknięciu rany wlotowej.

Jak usunąć ciało obce z oka?

Lekarz okulista Kraków

Należy jak najszybciej usunąć ciało obce. Jeżeli ciało obce znajduje się w tylnym odcinku gałki ocznej koniecznie jest wykonanie zabiegu witrektomii. Pilnym wskazaniem do witrektomii jest obecność zapalenia wewnątrzgałkowego i toksyczny charakter ciała obcego np. z wysoką zawartością miedzi.

Urazy oka z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego są bardzo poważnym stanem okulistycznym wymagającym szybkiego podjęci leczenia i niosącym z sobą ryzyko poważnych powikłań.


Okulista chirurg Kraków

Call Now Button