technologia 3d w chirurgii zaćmy

Technologia 3D w chirurgii zaćmy

Technologia 3D w operacjach oczu, wykorzystuje zaawansowane techniki obrazowania do poprawy precyzji i skuteczności zabiegów. Umożliwia to chirurgowi okuliście dokładne planowanie oraz lepszą percepcję struktury oka.

Jest to kluczowe przy operacjach oczu a w szczególności takich jak:

  • usuwanie zaćmy,
  • wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej,
  • operacje siatkówki.

 Obrazowanie 3D w operacjach oczu

Nowoczesna chirurgia okulistyczna

Chirurg okulista operuje oko mając założone specjalne okulary polaryzacyjne 3D. Widzi na ekranie operowane oko nie patrząc przez mikroskop. Dzięki technologii 3D chirurg ma możliwość pracowania w trójwymiarowym środowisku, co zwiększa jego zdolność do dokładnego manipulowania narzędziami i minimalizowania ryzyka powikłań, a także poszerza pole operacyjne w stosunku do użycia mikroskopu.

technologia 3d w chirurgii zaćmy

 

technologia 3d w chirurgii zaćmy

Call Now Button