technologia 3d w chirurgii zaćmy

Technologia 3D w chirurgii zaćmy

Technologia 3D w operacjach oczu, wykorzystuje zaawansowane techniki obrazowania do poprawy precyzji i skuteczności zabiegów. Umożliwia to chirurgowi okuliście dokładne planowanie oraz lepszą percepcję struktury oka.

Jest to kluczowe przy operacjach oczu a w szczególności takich jak:

  • usuwanie zaćmy,
  • wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej,
  • operacje siatkówki.

 Obrazowanie 3D w operacjach oczu

Chirurg okulista operuje oko mając założone specjalne okulary polaryzacyjne 3D. Widzi na ekranie operowane oko nie patrząc przez mikroskop. Dzięki technologii 3D chirurg ma możliwość pracowania w trójwymiarowym środowisku, co zwiększa jego zdolność do dokładnego manipulowania narzędziami i minimalizowania ryzyka powikłań, a także poszerza pole operacyjne w stosunku do użycia mikroskopu.

technologia 3d w chirurgii zaćmy

 

technologia 3d w chirurgii zaćmy

Call Now Button