wylew krwi do oka

Wylew krwi do oka

Wylew krwi do ciała szklistego jest dość częstym stanem okulistycznym, polegającym na wydostaniu się krwi z naczyń (najczęściej siatkówki) do komory ciała szklistego. Najczęściej powodem wylewu krwi do ciała szklistego są nowopowstałe naczynia o nieprawidłowej, wadliwej strukturze, naczynia zmienione zapalnie. Ponadto do wylewu krwi do ciała szklistego może dojść w wyniku przerwania ciągłości prawidłowych naczyń lub przedostania się przez siatkówkę krwotoku z innej okolicy.

Przyczyny wylewu krwi do oka

Do najczęstszych przyczyn wylewu krwi do ciała szklistego należą m.in.:

  • Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna
  • Tylne odłączenie ciała szklistego z przedarciem/odwarstwieniem siatkówki
  • Uraz gałki ocznej
  • Zakrzep żyły środkowej siatkówki
  • Niedokrwistość sierpowata
  • Zaburzenia naczyń siatkówki tj. teleangiektazje, makrotętniaki

Objawy wylewu krwi do oka

Głównym objawem jest spadek ostrości wzroku, pojawienie się tzw. muszek, czyli mętów w ciele szklistym, czasem poprzedzającym objawem mogą być błyski.

Jak lekarz stawia rozpoznanie?

Podstawowym narzędziem okulisty jest badanie podmiotowe i przedmiotowe. Dodatkowym badaniem diagnostycznym przy pogorszonym wglądzie w dno oka lub jego całkowitym braku jest ultrasonografia gałki ocznej w prezentacji B. Badanie powinno być wykonane bardzo dokładnie, szczególnie w przypadkach podejrzenia przedarcia siatkówki.

Leczenie wylewu – witrektomia

Leczenie wylewu krwi do oka zależy od ciężkości i przyczyny wylewu. W przypadku uwidocznienia w badaniu USG cech odwarstwienia siatkówki, które towarzyszy krwotokowi do ciała szklistego, postępowaniem z wyboru jest wykonanie witrektomii w trybie pilnym.

Jeżeli przyczyną wylewu jest przerwanie ciągłości siatkówki bez cech odwarstwienia wykonuje się laserową fotokoagulację. W przypadku, gdy w obrazie USG nie obserwuje się cech odwarstwienia siatkówki, zaleca się oszczędzający tryb życia i prowadzi się regularne kontrole okulistyczne. Jeśli w ciągu kilku tygodni nie dochodzi do wchłonięcia się wylewu krwi do ciała szklistego, wykonuje się witrektomię nawet w przypadku braku cech odwarstwienia siatkówki czy przerwania jej ciągłości.


Chirurg okulista Kraków

Call Now Button