płynna proteza w leczeniu siatkówki oka

Płynna proteza w leczeniu siatkówki oka

Protezy siatkówki obiecują przywrócenie wzroku osobom ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem, zapaleniem barwnikowym siatkówki i innymi stanami, które prowadzą do utraty funkcjonalnych fotoreceptorów. Istnieje już wiele technologii, które naśladują funkcjonalność siatkówki poprzez stymulację wewnętrznej sieci siatkówki, ale większość z nich polega na korzystaniu ze specjalnych okularów, kamer, komputerów i okablowaniu koniecznym do połączenia z okiem. Ponadto bardzo brakuje wyników, a uzyskana wizja ma wyjątkowo niską rozdzielczość. W IIT-Istituto Italiano di Tecnologia (Włoski Instytut Technologii) naukowcy opracowali wstrzykiwaną protezę siatkówki, która eliminuje całą złożoność i działa bezpośrednio, aby przejąć funkcję chorych fotoreceptorów.

Na zdjęciu obok widoczne są fotoaktywne nanocząsteczki (na czerwono), które pokrywają błonę neuronu siatkówkowego (jądro na niebiesko).

Nowe podejście opiera się na fotoaktywnych nanocząstkach polimerowych, które mają jedną setną średnicy ludzkiego włosa i zachowują się jak ogniwa fotowoltaiczne. Są one zawieszone w płynie i mogą być wstrzykiwane masowo pod siatkówkę. Po wejściu do środka osiadają, a następnie mogą zostać użyte do elektrycznej aktywacji istniejących neuronów siatkówki, gdy światło pada na nanocząsteczki.

Leczenie zwyrodnienia plamki żółtej

Wszystko to zostało już wypróbowane na szczurach laboratoryjnych z barwnikowym zapaleniem siatkówki, które były ślepe przed wstrzyknięciem płynnego implantu. Następnie potwierdzono, że nanocząsteczki rozprzestrzeniły się po całej siatkówce i rzeczywiście działały zgodnie z oczekiwaniami, przywracając zwierzętom funkcjonalne widzenie.

Ponieważ podejście to obejmuje płynną substancję, którą można wstrzykiwać przy użyciu istniejących metod, po ukończeniu badań i określeniu bezpieczeństwa stosowania można ją szybko zastosować w praktyce do leczenia milionów ludzi z utratą wzroku.


Okulista Kraków

Call Now Button