Leki na suchą postać AMD

Nadzieja dla pacjentów z suchą postacią AMD

 

xxxxxxxxxxxxx

W ostatnim czasie zatwierdzono nowe leki na suchą postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), które są przełomem w leczeniu tej choroby. W szczególności, pegcetacoplan, znany pod handlową nazwą Syfovre, oraz avacincaptad pegol, znany jako Izervay, to dwa leki zatwierdzone przez FDA (Amerykańską Agencję Żywności i Leków) w 2023 roku.

Syfovre jest pierwszym lekiem zatwierdzonym przez FDA do leczenia zaawansowanej suchej postaci AMD, zwanej atrofią geograficzną. Jest to lek iniekcyjny, którego główną funkcją jest hamowanie szkodliwej odpowiedzi immunologicznej w gałce ocznej, która przyczynia się do pogorszenia stanu siatkówki. W badaniach klinicznych wykazano, że Syfovre spowalnia postęp choroby, ale nie wpływa znacząco na poprawę widzenia

Drugi lek, Izervay, również ma na celu spowolnienie postępu choroby poprzez blokowanie specyficznego białka w systemie komplementu, które odgrywa kluczową rolę w uszkadzaniu komórek siatkówki. Badania wykazały, że Izervay może zmniejszyć postęp atrofii geograficznej nawet o 35% w ciągu pierwszego roku leczenia

Te nowe leki są przeznaczone dla osób z zaawansowaną suchą postacią AMD i obecnie są dostępne w Stanach Zjednoczonych, z planami wprowadzenia ich na rynki europejskie i kanadyjskie w nadchodzących latach. Każdy z tych leków jest podawany w formie iniekcji.

Oba leki stanowią istotny krok naprzód w leczeniu suchego AMD, oferując nadzieję na spowolnienie progresji choroby, co jest kluczowe dla zachowania wzroku u osób dotkniętych tą postacią AMD.

Call Now Button