Korygowanie wady wzroku podczas zabiegu usunięcia zaćmy

Operacja zaćmy, czyli zabieg usunięcia zmętniałej soczewki naturalnej oka i zastąpienie jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (IOL), oferuje również możliwość skorygowania nawet dużych wad wzroku, takich jak silna krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm. Oto jak to możliwe:
Dobór odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej:
1. Indywidualne pomiary i ocena wady wzroku:Przed operacją przeprowadzane są szczegółowe badania diagnostyczne, które obejmują m.in. pomiary długości gałki ocznej i krzywizny rogówki. Pozwala to na dokładne określenie mocy soczewki, która będzie potrzebna do korekcji wzroku.

2. Soczewki monofokalne:
Soczewki monofokalne mają jedną stałą moc optyczną i są najczęściej używane do korekcji dalekowzroczności lub krótkowzroczności. Wybór mocy soczewki jest dostosowany do potrzeb pacjenta, aby umożliwić widzenie na określoną odległość bez dodatkowej korekcji okularowej. Pacjenci mogą jednak potrzebować okularów do innych odległości.

3. Soczewki toryczne: Dla pacjentów z astygmatyzmem, soczewki toryczne mogą korygować nierównomierną krzywiznę rogówki, zapewniając ostrość widzenia na wszystkie odległości. Soczewki te mają różne moce w różnych meridianach rogówki, co pozwala na skorygowanie zniekształceń spowodowanych astygmatyzmem.

4. Soczewki multifokalne lub soczewki o rozszerzonym zakresie ostrości: Te soczewki są zaprojektowane do zapewnienia ostrego widzenia na wielu odległościach, od bliskich po dalekie. Dzięki temu pacjenci mogą być mniej zależni od okularów czy soczewek kontaktowych.

Konsultacje przedoperacyjne: Przed operacją ważne jest przeprowadzenie szczegółowych konsultacji, podczas których lekarz omówi z pacjentem wyniki badań diagnostycznych, przedstawi rekomendowane opcje soczewek wewnątrzgałkowych oraz omówi potencjalne wyniki po operacji, dostosowane do stylu życia i potrzeb wzrokowych pacjenta.

Technika chirurgiczna:
Operacja zaćmy jest przeprowadzana za pomocą techniki fakoemulsyfikacji, która polega na rozdrobnieniu i usunięciu naturalnej soczewki za pomocą ultradźwięków, a następnie wprowadzeniu soczewki wewnątrzgałkowej. Precyzyjne wykonanie tej techniki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonego efektu korekcyjnego. Dzięki nowoczesnym technologiom i precyzyjnym technikom operacyjnym, operacja zaćmy nie tylko przywraca przejrzystość widzenia, ale również umożliwia skuteczne skorygowanie dużych wad wzroku, znacząco poprawiając jakość życia pacjentów.

Chirurg okulista Kraków

Call Now Button